НФЦ с анкета за равнопоставеността на половете в киното

20.01.2023 г.
НФЦ с анкета за равнопоставеността на половете в кинотоНационалният филмов център (НФЦ) инициира изработването на анкета, чиито резултати да послужат за създаване на по-добри политики и практики по отношение на равнопоставеността на половете на заетите в киното.

Проектът е продължение на дискусия, проведена в рамките на юбилейното 40-о издание на фестивала "Златна роза" 2022, посветена на темата за жените в българското кино.

Анкетата е анонимна и доброволна. Предназначена е както за кинематографисти с установена кариера, така и за навлизащи в професиите, свързани с филмовата дейност. От интерес са субективните нагласи и усещания на участниците и не се изисква предварително познаване на данни, свързани с темата. След събиране на достатъчно количество отговори, резултатите ще бъдат оповестени на пресконференция в БТА.

Анкетата е онлайн тук: forms.office.com/r/SS5sxz95FQ
Copyright © 2023 Dir.bg.