Всичко за действителните S.W.A.T

Всичко за действителните S.W.A.TS.W.A.T. -- тактическите отряди със специално въоръжение към полицията в Лос Анжелис са първите въоръжени сили от този род в страната. След няколко значителни сблъсъка между цивилни и полиция в различни части на страната, но повечето в Лос Анжелис (бунтовете на расова основа през 1965) било признато, че властите не разполагат с възможности за адекватен отговор на такива ситуации. Междувременно били използвани набирани на доброволен принцип отряди, съставени от полицаи със специален опит и бивши военнослужещи.

Решението за създаването на S.W.A.T (тактическите отряди със специално въоръжение) е взето в края на 60-те години, а първите отряди са сформирани през 1972 година към Управлението на полицията в Лос Анжелис, като признание за нуждата и ползата от специално подготовени сили.

Нови за времето си, тези сили внесли съгласуваност в начините, по които полицията са справя със сложни тактически задачи. В момента почти всички държави по света разполагат с подобни формирования. По настоящем S.W.A.T. в Лос Анжелис е елитна бойна част с 60 члена, 6 сержанта и един лейтенант, всеки от които е отлично подготвен експерт с тактически и бойни умения. Отделът покрива 18 зони в областта на Лос Анжелис, град който се простира на площ около 500 квадратни мили.

Все пак средствата, отделяни за  S.W.A.T. не са  достатъчно до 1984 г., когато се намесва Олимпийският комитет. Тъй като Олимпийските игри в Лос Анжелис са признати за потенциална цел на терористични атаки, S.W.A.T. получава нужното финансиране и допълнителна екипировка, както и необходимите условия за подготовка, така че да бъде ефекивна защита от тероризъм или на евентуалните терористични действия да бъде даден адекватен отговор. Олимпийските игри в Лос Анжелис преминават без инциденти, но увеличените средства и условия за подготовка покрай Игрите, стават повратна точка, както за полицията в Лос Анжелис, така и за S.W.A.T.

Следвайки успешната организация на S.W.A.T. в Лос Анжелис, и в други градове в САЩ, както и по цял свят са създадени подобни сили. Макар че никъде другаде те не се наричат S.W.A.T., и не всички са на директно разпореждане на местните градски власти (някои са под федерелна или военна юрисдикция),  всички имат общи тактически задачи.

Като елитни бойци, членовете на S.W.A.T. трябва да отговарят на много високи физически и професионални стандарти. Кандитдатите трябва да имат поне 4 години стаж в полицията. Годишно тестовете издържат успешно около 50 човека. Само 8 до 10 от тях стигат до назначение в S.W.A.T.

След като веднъж са избрани, членовете на отрядите преминават интензивна 7-седмична тренировъчна програма. Всички членове на S.W.A.T. минават през всякакви тренировки, но мнозина от тях си избират и отделна специалност – снайперисти или нещо друго. Някои се готвят специално за парламентьори. В момента специалисти във воденето на преговори са 18 служители в S.W.A.T. След като завърши подготовката им, на служителите може да се наложи доста да чакат, преди да станат официално членове на специалните отряди, но се включват винаги, когато при определени тактически ситуации възникне нужда от още хора .

Някои служители правят кариери в S.W.A.T. -- най-продължителната служба засега е 27 години -- но средната продължителност на службата е между 8 и 12 години, след което обикновено служителите са повишени в други отдели на лосанжелиската полиция.

Във всяка кризисна ситуация се включват минимум 14 служители на S.W.A.T. плюс един сержант, специалист по тактика и един парламентьор. В добавка към тактическите си задължение, S.W.A.T. често участват в кризисни моменти и преговори с барикадирали се заподозрени. В повечето случаи това са ситуации и със заложници. Независимо че всички членове имат репутацията на отлични стрелци, основната цел на мисиите на S.W.A.T. е да бъдат спасявани човешки животи. При овладяването на близо 80 кризисни ситуации с барикадирали се заподозрени и още около 50 високо-рискови случая годишно – или в повече от 3,000 рисковани мисии през последните три десетилетия – екипите на S.W.A.T. в Лос Анжелис никога не са губили заложник.
Copyright © 2024 Dir.bg.