Pixar с нови технологии заради "Тайната на Коко"

26.11.2017 г.
Pixar с нови технологии заради За създаването на новия си хит, който в черния петък успя да изпревари с лекота в американския бокс офис дори "Лигата на справедливостта", на студиото Pixar отново се наложи да измисля нови технологии в областта на компютърната анимация. Pixar е лидер във високотехнологичните нововъведения и при всеки пореден проект намира начин да измисли нещо ново - дали това ще е козина от вълна в "Таласъми ООД", храна в "Рататуи" или вода в "Търсенето на Немо".

"Тайната на Коко" не стана изключение - аниматорите са положили сериозни усилия над ярката картина с живи скелети. Pixar нямат опит в анимирането на скелети, но не са се уплашили от проблема и веднага са потърсили решения. Първата задача - скелетите да не изглеждат плашещо. За целта са им добавили живи очи и подвижни устни.

Веднага след това сътрудниците на студиото са се сблъскали със следващия проблем, този път технологичен. Програмата "Presto", с помощта на която осъществяват рендъринг, не е успяла да се справи с облеклото на скелетите. Тъканите неправилно са се разполагали върху костите, заплитала се е в шията, краката и ръцете и блокирала. Въпреки че това е изглеждало забавно, Pixar са написали нова програма, която се е справила по-добре със симулацията на дрехи. Запълването на празните места, в които те да не отиват, е било само част от проблема. Новият софтуер е решил въпроса и с обема. Всеки скелет има 127 кости, от които поне 80 се виждат от зрителя. Програмата е позволила да се генерират персонажи в масов обем, като въвежда незабележими на пръв поглед промени, заради които се създава впечатлението за уникалност на всеки герой.

Друг проблем е осветлението. Този филм е един от най-ярките, създавани от студиото. Само за Света на мъртвите, където се развива по-голямата част от действието, са създадени 7 милиона източника на светлина - от улични фенери до лампички на трамвая. За да могат всички те коректно да излизат на екран, аниматорите са взели специален софтуер, създаден за сцената със светулките в техния филм "Добрият динозавър", и преработили кода му. В резултат програмата е започнала да групира източниците на светлина по зададени критерии, вместо да обработва всеки един от тях поотделно. Това съществено е съкратило времето за рендиране.

В допълнение, просто защото са можели да го направят, значително са подобрили и технологията на създаване на мъгла.

Copyright © 2022 Dir.bg.