“БАТ’ ГОШО ПРИСТИГА В ГРАДА”: Първа среща с контрольор

© Сценарна работилница
“БАТ’ ГОШО ПРИСТИГА В ГРАДА”: Първа среща с контрольорБАТ’ ГОШО пътува в трамвая и тъкмо преглъща последната глава лук, с която закусва. Тъкмо изтрива изцапаните си ръце и уста в сакото на мъжа пред себе си и пред него изниква човек, който го гледа изпитателно. БАТ’ ГОШО нарочно му лъхва малко повече от дъха си. Онзи се залюлява, но се задържа прав. Той също лъхва на БАТ’ ГОШО, който почти не припада. Онзи показва карта на БАТ’ ГОШО, на която пише: “Контрола...”.

БАТ’ ГОШО бърка в джоба си дълго време, а после в гащите и от там изважда смачкана хартия, която изглажда и показва на КОНТРОЛЬОРА. Хартията е неговата лична карта, на която има снимка и пише: “БАТ’ ГОШО...”. КОНТРОЛЬОРЪТ пак показва картата си на БАТ’ ГОШО. БАТ’ ГОШО пак му показва неговата и така няколко пъти, докато КОНТРОЛЬОРА показва на БАТ’ ГОШО едно билетче. БАТ’ ГОШО посяга да го вземе, но онзи го дърпа и подканва БАТ’ ГОШО да покаже същото. БАТ’ ГОШО прави знак, че не разбира. Онзи започва нагледно да му обяснява. Изважда билетчето, перфорира го и го показва на БАТ’ ГОШО. БАТ’ ГОШО взема билетчето и благодари на КОНТРОЛЬОРА.

© Сценарна работилница
художник Антоний Демирев
Copyright © 2022 Dir.bg.