“БАТ’ ГОШО”: Първа среща с вестник за обяви

© Сценарна работилница
“БАТ’ ГОШО”: Първа среща с вестник за обявиБАТ’ ГОШО приближава будка за вестници и хвърля един поглед на изданията. Завива му се завива свят от многото и разнообразни броеве. Очите му започват да се въртят с невероятна бързина, докато в един момент не се застопоряват на едно място и едва не изскачат. В зениците му се отразява гола мадама на корицата на някакво еротично списание. БАТ’ ГОШО посяга трескаво към списанието. ПРОДАВАЧЪТ обръща списанието от другата страна и посочва цената от 4 и 50 на БАТ’ ГОШО. БАТ’ ГОШО си представя как кесийката му се смалява и жената в очите му се спуква като мехур. Той прави отвратена физиономия от списанието и посяга към вестник с обяви. Издърпва го, сгъва го и си тръгва. ПРОДАВАЧЪТ го догонва, за да му поиска пари. БАТ’ ГОШО се пляска по челото, сякаш е забравил, плаща с нежелание една по една стотинките в шепата на ПРОДАВАЧА, а онзи го подканва при всяка следваща, докато не получи цялата сума. БАТ’ ГОШО плюе настрани ядосано и се отдалечава от репа.

БАТ’ ГОШО огражда обяви във вестника. Отмята ги една след друга, но накрая избира само една – на нея пише: “Квартира! Евтино!...”.

БАТ’ ГОШО се отправя към спирката на автобусите. Там изважда вестника с оградената обява и започва да разпитва къде е адресът, който търси. В един момент около него се събира цяла тълпа, която внимателно започва да гледа страницата. Малко след това всички се отдръпват с готов отговор и посочват във всякакви различни посоки. Очите на БАТ’ ГОШО започват да се въртят на 180 градуса, опитвайки да проследят всички пътища, сочени от хората.

© Сценарна работилница
художник Ивайло Панайотов
Copyright © 2022 Dir.bg.