“БАТ’ ГОШО”: Първа среща с трамвай

© Сценарна работилница
“БАТ’ ГОШО”: Първа среща с трамвайБАТ’ ГОШО върви и дъвче последните 15 залъка от комата си, които напъхва едновременно в устата си, където все още стоят 16 от налапаните преди това 17.
Един трамвай спира близо до изход на подлез. БАТ’ ГОШО изскача от поредните стълби и попада в огромна тълпа, която чака трамвая и бойно пристъпва към него. Трамваят отваря вратите си. Тълпата се нахвърля към вратите, от които все още слизат хора. Слизащите и качващите се тълпи, се сблъскват. Ситуацията заприличва на фронта, където някои падат, а други минават през тях и продължават напред. БАТ’ ГОШО гледа учудено.

В следващия момент си поема дъх, засилва се, правейки първо няколко крачки назад и стремглаво се впуска към вратите с боен вик на уста. Преминава през всички, като ги поваля. Даже някои налага с торбата си. Тъкмо стига до първите редици и вратите на трамвая се затварят. БАТ’ ГОШО се блъска в тях и се свлича обратно на спирката. След като пада, от устата му изхврчат залците, които все още не успял да преглътне. До него, на спирката,  са се проснали всички неуспели да се качат в трамвая – те лежат в безсъзнание. След малко започват да се свестяват. Вдигат се бавно. Едни куцат, други си наместват ченетата, трети си изправят носовете и цигарите зад ушите.

© Сценарна работилница
художник Антоний Демирев
Copyright © 2022 Dir.bg.