Последните 12 часа от земния живот на Исус Христос

Последните 12 часа от земния живот на Исус ХристосФилмът започва в Гетсиманската градина, където Исус отива да се моли след Последната вечеря. Исус устоява на изкушенията на Сатаната. Предаден от Юда Искариотски, Исус е арестуван и върнат обратно в Йерусалим, където е изправен пред водачите на фарисеите, обвинен в богохулство и осъден на смърт.

Исус е изпратен при Пилат, Римският управник на Палестина, който изслушва обвиненията, отправени му от фарисеите. Осъзнавайки, че е изправен пред политически конфликт, Пилат прехвърля делото на цар Ирод. Ирод връща отново Исус при Пилат, който дава на тълпата възможност да избере да спаси Исус или престъпника Варава. Тълпата избира да освободи Варава и осъжда Исус.

Исус е отведен от римските войници и бичуван. Неузнаваем, той отново е изправен пред Пилат, който го показва на тълпата, сякаш за да я пита “това не е ли достатъчно?” Не е. Пилат си измива ръцете от цялата дилема, заповядвайки на стражите си да направят това, което желае тълпата.

На Исус му е наредено на носи кръста по улиците на града по пътя до  Голгота. На Голгота, Исус е прикован на кръста и е изправен пред последното си изкушение – страхът, че е бил изоставен от своя Отец. Той преодолява страха си, гледа Мария, своята Света Майка и казва думите, които само тя може да разбере напълно, “свършено е”. След това умира: “в Твоите ръце предавам своя Дух”.

В момента на смъртта му, самата природа е победена.
Copyright © 2024 Dir.bg.