Кино Арена със становище по публикация на Музикаутор

16.01.2023 г.
Кино Арена със становище по публикация на МузикауторВъв връзка с публикации от последните дни в различни медии, цитиращи съобщение на сайта на организацията за колективно управление на авторски права "Музикаутор", "Кино Арена България" разпространи своето становище по случая.

Ето и неговият текст:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА КИНО АРЕНА

Във връзка с публикация на сайта на МУЗИКАУТОР от 10.01.2023 г. за адресирано писмо до Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България с твърдения, че от 2019 г. КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД отказвало да заплати дължимото на авторите на музикални произведения възнаграждение като „ощетявало създателите на интелектуален труд от американската държава“, и последвали статии в различни медии, държим да изразим следната позиция:

Изнесените твърдения, че от 2019 г. КИНО АРЕНА отказвало да заплаща авторски възнаграждения за използване по време на прожекциите в киносалоните си филмова музика са неверни. Кино Арена беше първата голяма верига киносалони на територията на Република България, която още през януари 2016 год. подписа с организацията за колективно управление на авторски права Музикаутор договор за разрешаване на използване на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекции. Договорът изтече в края на 2019 г.

Последвалата през 2020 г. пандемия от Ковид 19 по обективни причини отложи започването на преговори между страните по нов договор и уреждане на взаимоотношенията им по изтеклия договор. В хода на последвалите преговори в ситуация на тежка криза в киноиндустрията, породена от пандемията, именно МУЗИКАУТОР прояви недобросъвестно поведение, като не отразяваше коректно постигнатите договорености и се опитваше чрез натиск и като организация, заемаща господстващо положение на пазара, да определя едностранно условия.

Безуспешни се оказаха и опитите на браншовата организация на кината в България - СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ“, ЕИК 205893543, чийто член сме, да сключи браншово споразумение с МУЗИКАУТОР. И до настоящия момент, вече близо 9 месеца, МУЗИАКУТОР не е предложило на браншовата организация споразумение, с което да се уредят отношенията на браншово ниво.

В противоречие с добросъвестността при водене на преговори през м. юни 2022 г. МУЗИКАУТОР се обърна към съд с претенции, които изцяло оспорваме. Делото е на първа инстанция, като предстои развитие на производството и събиране на доказателства. С оглед етапа на разглеждане на съдебния спор намираме, че предприетите стъпки от МУЗИКАУТОР са непозволен и груб опит да се повлияе при формирането на решение на съдебния състав. В допълнение намираме за крайно неуместно адресирането на въпроси, свързани с гражданско- правен спор към което и да е посолство, включително американското. Компетентен да се произнесе в случая при висящо дело, е единствено съдът. При липсата на произнасяне от негова страна с влязло в сила решение, твърденията на МУЗИКАУТОР могат да бъдат квалифицирани само като голословни такива.

КИНО АРЕНА твърдо се противопоставя на действията на МУЗИКАУТОР, с които злонамерено се цели формиране на погрешно обществено мнение и недопустим натиск. Нещо повече. С недоказаните си нападки МУЗИКАУТОР пряко нанася щети на търговската репутация на Кино Арена и ни лишава от ползи, за което смятаме без забава да потърсим обезщетение.

София, 16/01/2023
Copyright © 2023 Dir.bg.