"Всемогъщият Брус" - езици, субтитри и допълнителни материали

Езици:
Английски, Чешки, Турски 5.1
Коментар 2.0

Субтитри:
Български, Английски, Чешки, Турски, Арабски,
За хора с увреден слух: Английски
Коментар: Български, Арабски, Турски, Чешки

Допълнителни материали:
- “Развитието на Джим” – кратък филм
- Варианти на сцени
- Отпаднали сцени
- Коментар
Copyright © 2024 Dir.bg.