"Матилда" - е съвременна притча за едно малко момиченце

Матилда (Мара Уилсън) е много умна, дори може да се каже гениална. За неин лош късмет обаче, се е родила в семейство на глупави и себични неудачници, които не обръщат никакво внимание на интелигентността є и презират добродушния є характер. Въпреки това злополучно съвпадение и нещастията, които следват,исто-рията є е изпълнена с много хумор и доброта.

“На пръв поглед Матилда е мъничко и беззащитно същество, но тя никога не губи своята самоличност или чувството си за хумор, макар и да не може да разчита на помощ почти от никого. По света има много деца като Матилда, чието положение в семейството е тежко. Те са подложени на голямо напрежение. Надявам се да усетят историята близка до себе си, за да се почувстват и те по-добре, виждайки как това малко момиченце се заема с проблемите си и се опитва да ги преодолее”, споделя режисьорьт
Дани де Вито.
Copyright © 2024 Dir.bg.